Przejdź do treści
Strona główna » Wewnętrzna kontrola higieny pracy i zapobiegania chorobom zawodowym

Wewnętrzna kontrola higieny pracy i zapobiegania chorobom zawodowym

Na co zwrócić uwagę podczas wewnętrznej kontroli w zakresie higieny pracy oraz zapobiegania chorobom zawodowym? Podpowiadamy

Przed rozpoczęciem kontroli wewnętrznej warto przygotować listę tematów oraz pytań dotyczących najważniejszych zagadnień bądź obszarów, które należy zweryfikować, czy sprawdzić.

Po zebraniu wszystkich punktów, dla upewnienia się czy niczego nie zabrakło można zajrzeć jeszcze w kilka miejsc. 

Co warto przejrzeć przed kontrolą w zakresie higieny pracy i zapobiegania chorobom zawodowym?

Zajrzyj do wyników badań i pomiarów środowiskowych, do ocen ryzyka zawodowego dla każdego stanowiska. Warto też przejrzeć dokument analizy stanu bhp, zalecenia i zadania z planu poprawy warunków pracy, zalecenia lub decyzje po kontrolach zewnętrznych organów kontroli warunków pracy (np. Sanepid), jak i listy kontrolnej podstawowej dokumentacji bhp – wszystko co, zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Masz pewność, że nic się zmieniło w przepisach? Jeśli nie dla spokoju ducha, przejrzyj aktualne przepisy. Przykładowe listy kontrolne mogą wnieść dodatkową perspektywę lub pomysły na co jeszcze można zwrócić uwagę podczas kontroli. 

Na jakie pytania warto odpowiedzieć podczas wewnętrznej kontroli BHP w firmie?

Poniżej znajdziesz kilka kluczowych zagadnień.  

LISTA KONTROLNA PODSTAWOWE WYMAGANIA BHP W FIRMIE / ZAKŁADZIE

BADANIA LEKARSKIE 

 1. Czy wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania wstępne potwierdzające zdolność do pracy na zajmowanych stanowiskach? 
 2. Czy wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania okresowe potwierdzające zdolność do pracy na zajmowanych stanowiskach? 
 3. Czy dokumentacja badań okresowych jest kompletna?
 4. Czy dokumentacja badań wstępnych jest kompletna? 
 5. Czy została sprawdzona ważność orzeczeń lekarskich, stwierdzających brak przeciwwskazań do zatrudnienia na danym stanowisku pracy?

CZYNNIKI SZKODLIWE DLA ZDROWIA, UCIĄŻLIWE I NIEBEZPIECZNE

 1. Czy przestrzegane są normy higieniczne dotyczące:
 • substancji szkodliwych, 
 • zapylenia, 
 • hałasu, 
 • wibracji,
 • mikroklimatu
 • oświetlenia?
 1. Czy stan urządzeń higienicznosanitarnych jest prawidłowy? 
 2. Czy urządzenia higienicznosanitarne są dostosowanie do:
 • rodzaju wykonywanych prac, 
 • liczby pracowników?
 1. Czy na określonych stanowiskach pracy wydawane są pracownikom przysługujące im:
 • środki odżywcze (posiłki profilaktyczne), 
 • napoje,
 • środki higieny osobistej.
 1. Czy określone zostały rodzaje oraz częstotliwość badań i pomiarów czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych? 
 2. Czy lista przeprowadzonych badań i pomiarów czynników występujących w środowisku pracy jest aktualna? 
 3. Czy poprzednie nakazy dotyczące poprawy jakości stanowisk pracy zostały wykonane?
 4. Czy rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy jest aktualny? 
 5. Czy rejestr prac uciążliwych jest aktualny?
 6. Czy dokumentacja dotycząca wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych uwzględnia:
  – bezpośredni nadzór nad tymi pracami,
  – środki zabezpieczające,
  – instruktaż pracowników,
  – wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach? 
 7. Czy wszystkie rejestr prac i pracowników są aktualne? 
 8. Czy rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego zakwalifikowanego do grupy 3 lub 4 jest aktualny?
 9.  Czy rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia jest aktualny? 
 10. Czy rejestr prac których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym jest aktualny?
 11. Czy rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym jest aktualny? 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *