Przejdź do treści
Strona główna » Wewnętrzna kontrola BHP? To proste.

Wewnętrzna kontrola BHP? To proste.

Zastanawiasz się na co zwrócić uwagę podczas wewnętrznej kontroli w zakresie bezpieczeństwa pracy w zakładzie? Podpowiadamy!

Przed przystąpieniem do kontroli warto przygotować sobie listę tematów lub pytań dotyczących najważniejszych zagadnień bądź obszarów, które chcesz sprawdzić. Kiedy zbierzesz wszystkie punkty, jeszcze raz zweryfikuj, czy niczego nie brakuje.

Możesz posłużyć się informacjami z np. analizy stanu bhp, planu poprawy warunków pracy, listy kontrolnej podstawowej dokumentacji bhp – wszystko co, zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Warto zajrzeć też do aktualnych przepisów (czy nic się nie zmieniło) lub kilku przykładowych list kontrolnych BHP

Na jakie pytania warto odpowiedzieć podczas wewnętrznej kontroli BHP w firmie?

Poniżej znajdziesz kilka kluczowych zagadnień.  

 1. Czy przestrzegane są wymogi technologiczne pod względem: 
 • bezpieczeństwa pracy, 
 • postanowień dokumentacji techniczno-ruchowej 
 • instrukcji obsługi maszyn?
 1. Czy w wyposażeniu maszyn i urządzeń technologicznych znajdują się osłony zabezpieczające?
 2. Czy w wyposażeniu maszyn i urządzeń technologicznych znajdują się urządzenia zabezpieczające? UWAGA: w tym miejscu możesz dodać wykaz wszystkich maszyn.
 3. Czy sprawność i przydatność tych urządzeń podczas ruchu jest prawidłowa? 
 4. Czy pracownicy zostali wyposażeni w środki zabezpieczające przed: 
 • nadmiernym hałasem, 
 • szkodliwymi wstrząsami
 • działaniem wibracji
 • promieniowaniem
 • porażeniem prądem elektrycznym
 1. Czy stan urządzeń energetycznych jest prawidłowy?
 2. Czy działanie ochron przeciwporażeniowych jest prawidłowa?
 3. Czy pomiary ochrony przeciwporażeniowej są aktualne?
 4. Czy sprawność urządzeń mających wpływ na warunki środowiska pracy jest prawidłowa? Dotyczy:
 • urządzenia wentylacyjne,
 • urządzenia odpylające,
 • urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń pyłowych,
 • urządzenia ograniczające emisję zanieczyszczeń gazowych,
 1. Czy urządzenia pomiarowo-kontrolne służące do kontroli stanu środowiska pracy działają prawidłowo?
 2. Czy organizacja i stan transportu zakładowego nie budzi wątpliwości? 
 3. Czy pracownicy zostali wyposażeni w:
 • sprzęt ochrony osobistej,
 • odzież ochronne,
 • obuwie ochronne,  
 • odzież roboczą,
 • obuwie robocze?