Przejdź do treści
Strona główna » Analiza stanu BHP w firmie – jak ją wykonać?

Analiza stanu BHP w firmie – jak ją wykonać?

Niezależnie od tego, jak często wykonujesz analizę stanu BHP, z pewnością czeka Cię (i możliwe, że śni się po nocach) analiza stanu BHP w firmie za rok 2022. Bez obaw, poniżej znajdziesz garść przydatnych informacji, dzięki którym proces ten przebiegnie szybko i sprawnie.

Czym jest analiza stanu BHP?

Na początek przypominamy sobie kilka podstawowych informacji. Czym właściwie jest analiza stanu BHP w firmie? Dokument ten jest spisem podsumowującym wszystkie tematy w twojej firmie, związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Jego celem jest sprawdzenie, czy w opisywanym okresie zrealizowane zostały prawnie przewidziane obowiązki dotyczące BHP oraz czy (i jakie) pojawiły się trudności w tym zakresie.

Co powinna zawierać analiza stanu BHP?

Treść analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) powinna być dostosowana do specyfiki przedsiębiorstwa. Inaczej będzie wyglądała ona w biurze, a zupełnie inaczej w firmie logistycznej czy przykładowo w zakładzie produkcyjnym.

W dokumencie warto poruszyć kwestie:

  • podsumowanie stanu zatrudnienia w firmie
  • informacje o przeprowadzonych szkoleniach BHP i szkoleniach specjalistycznych
  • poziom zachorowalności na różne choroby zawodowe 
  • informacje o wypadkach przy pracy (jeżeli takie zaistniały)
  • podsumowanie wyników kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne
  • ocenę ryzyka zawodowego
  • analizę stanu technicznego obiektu

Sporządzając analizę, należy pamiętać także o przepisie, mówiącym o jednym z obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie:

“sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,(…)” (Dz.U.1997.109.704, §  2., pkt.4)

Oprócz tego mogą się w niej znaleźć wszelkie inne zagadnienia, wynikające z działalności firmy, które wpływają na BHP. W każdym przedsiębiorstwie mogą one być inne.

Analiza stanu BHP w firmie za rok 2022 – w jakiej formie?

Podczas przygotowania dokumentu  warto odnosić się do wyników poprzednich analiz. Dzięki temu można ocenić jakie są tendencje w poszczególnych obszarach BHP,czy pojawiły się nowe zagrożenia, którym można by zapobiec.

Rozpoczynając analizę będziesz potrzebować danych wejściowych. Część z nich pozyskasz z innych działów, warto więc uprzednio skontaktować się z odpowiedzialnymi za nie osobami i zebrać dokumentację.

Rodzaj dokumentu analizy BHP także jest dowolny. Analiza powinna być przede wszystkim jasna i zrozumiała, przedstawiona w przystępnej formie. Najlepiej jest unikać długich opisów, które przedstawiają dane w mało przyjazny sposób. Zamiast tego wybieraj wykresy, tabele, schematy, grafiki. Taka forma pomaga w późniejszej analizie danych i sprzyja wyciąganiu odpowiednich wniosków. 

Do sporządzenia dokumentu analizy BHP posłuży Ci przygotowany przez nas gotowy wzór dokumentu analizy stanu BHP w firmie za rok 2022. W pliku znajdziesz 18 tematów wraz z przykładami, które wystarczy uzupełnić i zastosować. Znajduje się tam również 12 wzorów tabel do wypełnienia.  Dzięki temu dokumentowi w edytowalnym formacie docx wykonasz w prosty sposób przejrzystą analizę, do której możesz wracać w kolejnych latach. 

Dobrze przygotowana analiza stanu BHP w firmie za rok 2022 z pewnością posłuży Ci jako punkt wyjścia do rozmowy z pracodawcą o wprowadzeniu zmian na rzecz bezpieczeństwa pracowników, pozyskania większego budżetu na szkolenia, czy też uniknięcia nieprawidłowości podczas kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *